Chapitre d'ouvrage


Case Valio


in Klikkaa tästä : internetmarkkinoinnin käsikirja 2.0

par Rokka, Joonas

Paloheimo, Toni. Directeur de publication

Édité par Mainostajien liitto 2012 - 286-300 p. - En finnois

ISBN : 978-952-5262-43-8

Résumé

Joonas Rokka kuvaa Valio-esimerkin kautta minkälainen prosessi kokonaisvaltaisen digitaalisen median läsnäolon rakentaminen saattaa olla ja avaa näin näkökulmia onnistuneen digitaalisen läsnäolon luomiselle. Joonas Rokka toimi Valion digitaalisen uudistushankkeen vetäjänä vuosina 2009–2011. “Vaikka Valio on ollut verkon pioneereja Suomessa aina 1990-luvun alkupuolelta lähtien ja vaikka valio.fi -verkkosivu oli uudistettu viimeisen kerran vain joitakin vuosia sitten, sysäsi sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen verkon mukana tuomat haasteet ja mahdollisuudet yrityksen uuden pohdinnan eteen. Toisaalta miten Valio pystyisi jatkossa vastaamaan entistä paremmin kuluttajien ja markkinoinnin asettamiin vaatimuksiin verkossa? Toisaalta miten nopeasti kasvavat markkinoinnin verkkoaktiviteetit saadaan tuottamaan haluttua tulosta ja miten kokonaisuutta tulisi hallita strategisesti tehokkaalla ja Valio -brändiä kunnioittavalla tavalla? Keväällä 2009 toteutunut Valio -brändin ilmeuudistus vaikutti osaltaan verkkouudistumisen paineeseen.”Signalez un lien brisé

Chargement des enrichissements...